O projekcie

O PROJEKCIE

Od września w 8 miastach Małopolski zorganizowanych zostanie 8 debat poświęconych zdrowiu i bezpieczeństwu seniorów. Nowy projekt Instytutu Łukasiewicza współfinansowany jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Podczas spotkań poruszone zostaną tematy związane z powszechnymi wśród seniorów problemami zdrowotnymi (m.in. cukrzycą, nadciśnieniem). Część debat zostanie poświęconych kwestiom szeroko rozumianego bezpieczeństwa seniorów. Jak nie dać się oszukać metodą “na wnuczka”? Jak sprawdzić, czy osoba pukająca do naszych drzwi jest naprawdę kimś, za kogo się podaje? Dlaczego lepiej unikać chwilówek i jakie chwyty stosują parabanki, by przyciągnąć klientów? Co to jest odwrócony kredyt hipoteczny i kto może z niego skorzystać? Na te i inne pytania seniorzy uzyskają odpowiedzi podczas kolejnych dyskusji. Na każdą z nich zaproszeni zostaną eksperci z danej dziedziny: lekarze, policjanci, radcowie prawni, doradcy finansowi.

Uzupełnieniem wiedzy przekazywanej podczas debat będzie zestaw materiałów informacyjnych – 8 ulotek tematycznych, których egzemplarze będą rozdawane uczestnikom. Materiały przekażemy także starostwom powiatowym i samorządom gminnym (w miastach, w których odbędą się debaty) w celu dystrybucji (np. w przychodniach).

Każde ze spotkań będzie poświęcone jednemu ze wspomnianych wcześniej zagadnień. Aby uczestnicy mogli zdobyć pełną wiedzę na wszystkie poruszone tematy, przygotowane zostanie także jedno wydanie gazety “Świadomy senior”, w której w przystępny sposób opisany zostanie każdy problem. Gazety będą rozdawane podczas spotkań oraz rozsyłane do wszystkich urzędów miast i gmin w Małopolsce.

Debaty zostaną zarejestrowane. Materiały audio posłużą do przygotowania cyklu audycji radiowych, które zostaną upublicznione na stronie internetowej projektu, a także udostępnione lokalnym stacjom radiowym. Na stronie zamieszczone zostaną także m.in. zapowiedzi, a później relacje ze spotkań.

Po zakończeniu spotkań powstanie publikacja książkowa, w której zamieszczone zostaną relacje ze spotkań oraz artykuły informacyjne. Książka zostanie rozesłana do jednostek samorządowych w miastach, w których odbyły się debaty.